Energiaratkaisut

INKA-ohjelmassa Porin pääteemoina ovat offshore-ympäristöt, LNG-energiaratkaisut ja merituulivoima. Erityisenä mielenkiinnon kohteina ohjelmassa ovat pilotti- ja kokeiluympäristöt, joiden myötä innovaatioista kehitetään aiempaa nopeammin uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Porin seudulla näitä ovat mm. Peittoon alue, M20-konsepti, alueen energiaintensiivinen teollisuus ja perinteet kansainvälisen offshore-teollisuuden asiakkuuksista. Uusia avauksia ja toimijoita haetaan myös pilotoimalla uusia energiamuotoja kuten merituulivoimaa, aurinkoenergiaa ja polttokennosovelluksia.

Tavoitteenamme on toimia Suomen merituulivoimaklusterin keskuksena ja siten edesauttaa kansallisesti suomalaisten yritysten pääsyä kasvavaan merituulivoimaliiketoimintaan. Porissa Peittoon kierrätyspuistosta puolestaan rakennetaan kansallista teollisuuden sivuvirtojen keskusta.  Alueelle tavoitellaan uusia yrityksiä ja tulevina vuosina yli 100 työpaikkaa.  Vetyteknologissa tavoitteena on saada alueelle polttokennojen kokoonpanolinja sekä edistää alueen yritysten tuotekehitystä ja kasvavia markkinoita tukevia pilotteja varavoima- ja CHP-ratkaisusissa. LNG-energiaratkaisujen avulla alueen raskaan teollisuuden energiatarjonta ja kilpailukyky monipuolistuu.

Lisätietoja:

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi